Usługi oczyszczania spalin i projekty instalacji

Nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów, przedsiębiorstw czy firm, których działania wytwarzają, jako efekt uboczny, niebezpieczne dla środowiska spaliny. Montujemy doskonałe instalacje kompleksowo oczyszczające wszelkie groźne dla otoczenia substancje. Szeroki zakres oferowanych przez nas usług obejmuje m.in.: redukcję halogenowodorów, a także oczyszczanie, odsiarczanie oraz odchlorowanie spalin. Zajmujemy się zarówno montowaniem, jak i projektowaniem, produkcją, a także serwisem instalacji pozbywających się zanieczyszczeń. Ponadto oferujemy też doradztwo, wykonujemy badania na terenie obiektu klienta i optymalizujemy już istniejące instalacje. Jak nikt radzimy sobie z oczyszczaniem, odsiarczaniem oraz odchlorowaniem spalin.

ikona narzędzi

kompleksowe instalacje oczyszczania spalin

koła

redukcję halogenowodorów

ikona dym

odpylanie spalin

ikona siarka

odsiarczanie spalin

ikona magnes

usuwanie metali ciężkich oraz związków organicznych

Zakres działalności

ikona projekt

projekt

ikona produkt

produkcja

ikona maszyny montażowe

montaż

ikona serwis zębatka

serwis

ikona dom

remonty modernizacyjne

   

  • suche metody pierwotne

  • suche metody wtórne

  • półsuche metody wtórne

Sorbenty używane w naszych procesach: tlenek i wodorotlenek wapnia, wodorowęglan sodu, wapień.

Oferujemy także instalacje oczyszczania spalin wykorzystujące połączone procesy sorpcyjne oparte na sorbentach wapniowych oraz sodowych.

Inne elementy

ikona doradztwo

doradztwo techniczne i projektowe

ikona symulacja

symulacje zastosowanie różnych rozwiązań technologicznych

ikona wykres

działalność badawczo rozwojowa

ikona dzielnik

kalkulacje zużycia czynników sorpcyjnych oraz ilości produktów poreakcyjnych

ikona strzałka

optymalizacja instalacji

ikona innowacje

prowadzenie badań suchej sorpcji na obiekcie klienta

ikona gwiazdki

ocena skuteczności procesu poprzez badanie składu chemicznego produktów poreakcyjnych