POGLĄDOWA INSTALACJA OCZYSZCZANIA SPALIN

schemat podglądowej instalacji oczyszczania spalin

Dbanie o środowisko to w aktualnym klimacie sprawa o znaczeniu kluczowym, dlatego firma EcosorbTech kieruje swoją ofertę do wszystkich przedsiębiorstw, w których konieczna jest instalacja oczyszczania spalin. Proponujemy sprawdzone rozwiązania, które pozwalają dotrzymać standardów emisyjnych, a ponadto zużywają niewielkie ilości energii cieplnej oraz elektrycznej. Nasze instalacje odpylania i odsiarczania spalin są tanie, funkcjonalne, a przede wszystkim wyjątkowo bezpieczne. To doskonały system, który pomaga zadbać o środowisko!

Nasze rozwiązania umożliwiają:

 • dotrzymanie najostrzejszych standardów emisyjnych,
 • opanowanie ekstremalnych poziomów stężeń substancji szkodliwych w spalinach,
 • pełną funkcjonalność instalacji w momencie pojawiania się skokowych zmian stężeń substancji szkodliwych w spalinach,
 • niskie koszty i ilości czynników sorpcyjnych oraz innych substancji wspomagających proces,
 • minimalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
 • proces niewytwarzający odpadów ciekłych,
 • niskie ilości i koszty zagospodarowania produktów poreakcyjnych,
 • niskie koszty inwestycyjne i kapitałowe,
 • minimalne koszty obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji instalacji,
 • krótkie czasy rozruchu,
 • wysoką dyspozycyjność instalacji,
 • niskie koszty elementów zamiennych i zużywających się części,
 • bezpieczeństwo dostaw całego systemu,
 • długi czas pracy instalacji,
 • spełnienie kryteriów BAT.